Vyřešte GDPR

Řešení GDPR 1

 • Základní analýza, dokumenty, směrnice a návod prokázání souladu s GDPR.
 • Prokázání souladu s GDPR - dokumenty a návod, zřízení dashboardu na adrese www.1gdpr.cz/dashboard/vašeIČO

Řešení GDPR 2

 • prokážeme váš soulad s GDPR a ohlídáme plnění vašich povinností
 • GDPR sledujeme a udržujeme v aktuální formě
 • poskytneme vám právní zastoupení vůči GDPR a orgánům ÚOOÚ
 • ochráníme vás před pokutami za GDPR

GDPR je proces, který je třeba aktualizovat, řešit požadavky fyzických osob a komunikovat s dozorovými úřady.

Ukázka - vzor: https://www.1gdpr.cz/dashboard/02388090/ 

Rozsah práce


Zpracováváte osobní údaje pro jiné firmy?

ANO NE

Objednat analýzu GDPR a Řešení GDPR 1815,-Kč
Objednat analýzu GDPR a Řešení GDPR 1815,-Kč + Řešení GDPR 2 za 682,- Kč / měsíčně

Obchodní podmínky Řešení GDPR

Neztrácejte čas studováním GDPR

Prokážeme váš soulad s GDPR a ohlídáme plnění vašich povinností.

Nemusíte sedět na školeních

GDPR sledujeme a udržujeme v aktuální formě.

Neplatíte drahé poradce

Poskytneme vám právní zastoupení vůči GDPR a orgánům ÚOOÚ.

GDPR budete mít pod kontrolou

Ochráníme vás před pokutami za GDPR.


Nepropadejte panice - mýty a fakta

Mýty a nepravdy

 • Neexistuje jediná akreditovaná firma či osoba, která by certifikovala podnikatele a firmy na GDPR. V České republice byl pověřen Úřadem pro ochranu osobních údajů akreditací Český institut pro akreditaci, o.p.s., vnitrostátní akreditační orgán České republiky. Tento institut zatím akreditační systém nespustil.
 • Nemusíte být certifikován pro GDPR.
 • Nemusíte procházet školením, semináři a platit drahé poradce.
 • Nemusíte masivně investovat do nových IT systému a zabezpečení

Fakta a pravdy

 • Správce (podnikatel nebo firma) má být ( Nařízení 2016/79 ) "… schopen doložit , že zpracování je prováděno v souladu s tímto nařízením. Tato opatření musí být podle potřeby revidována a aktualizována."
 • Správce a zpracovatel mají právo na soudní ochranu vůči dozorovému úřadu
 • Správní pokuty za porušení jsou do výše 10 mil. Eur nebo pokud jde o podnik do výše 2% celosvětového obratu
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) může úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb

Potřebujete DPO?

Požadavek na konzultaci

DPO (Data protect officer) - pověřenec pro ochranu osobních údajů poskytujeme na základě smlouvy o poskytovaní služeb. Dle této smlouvy je Vám přidělena fyzická osoba - DPO, která Vám poskytne následující služby:

DPO může mít každý dobrovolně a přenést tak povinnosti a odpovědnost na třetí osobu.

Kdo potřebuje DPO?


Kdo pro Vás pracuje

Ing. Mgr. Jirka Liška

advokát

Českým právem se zabývám více než 10 let. Absoloval jsem dvě vysoké školy - Právnická faktulta Západočeské univerzity v Plzni a ČVUT – Stavební fakulta / obor Management a ekonomika. Do roku 2006 jsem působil jako správce konkursní podstaty zapsaný u Krajského soudu pro Střední Čechy. V letech 2004 – 2012 jsem byl právním poradcem ve společnosti G.Fox – Intenz. Zapsaný jsem v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 17145.

Ing. Martin Kovařík

konzultat pro ekonomii a marketing

Vystudoval jsem obor Všeobecná ekonomie - marketingová komunikace na VŠFS a poskytuji poradenství v oblastech ekonomie, marketingu a řízení projektů. Podnikám od roku 1996 a v současné době jsem jednatelem v několika firmách a člen představenstva OHK Kladno.

ceník ke stažení

1GDPR.cz s.r.o., Kořenského 289, Kladno, 272 04, www.1gdpr.cz, info@1gdpr.cz, mobil: 777 608 291